කෘෂිකර්මය

රාබු


දූරියන්


බීට් රූට්


කජු පුහුලමේ මහිම

Anacardium  occidentale ලෙස  උද්භිද විද්‍යාත්මකව හදුන්වන කජු ශාකය නිවර්ථන රටවල ඉතා හොදින් වැවෙන ශාකයකි. මෙම ශාකය, කජු පුහුලම ලෙසින් 

මඤ්ඤොක්කා


කැරට්


කොමඩු


සෝයා බෝංචි


බීට් රූට්


කිරිඅල


වට්ටක්කා


දඹල


පතෝල


කරවිල වගාව


පිපිඤ්ඤා


බණ්ඩක්කා


වැටකොළු


උඳු


මාළුමිරිස්


කෝමාරිකා


More News »

add_one