කෘෂිකර්මය

අතමිට සරැ කරන පතෝල වගාව

පතෝල සෑම දෙනාටම ගුණදායක ජනපි‍්‍රය එළවළු භෝගයකි. ආයුර්වේදයට අනුව ඕනෑම රෝගියෙකුට

මල් වගා කරන ගෘහණියන්ට නැතිවම බැරි ඇග්ලෝනිමා

ඇග්ලොනිමා වර්ග :
මෙම ඇග්ලොනිමා පැළ විවිධ වර්ණවලින් දැකිය හැකිය.

පසු අස්වනු තාක්ෂණය

පලතුරු නෙළීමේදී එක් එක් පලතුරු වර්ගය සඳහා වූ මේරීමේ ලාක්ෂණික ගුණාංග එකක් නොව කිහිපයක් ම

කොම්පෝස්ට් සෑදීම කුඩා ගෙවත්තකට සුදුසුම ක්‍රමයයි

ඔබ සෑම උදෑසනකම මිදුල අතුගාලා කුණු ඉවත දානවා ඇති. ඔබ නොදන්නවා වුණාට ඒ ඉවත දාන්නෙ ඔබේම

More News »

add_one