කෘෂිකර්මය

ගෙවතු වගාව


දිගු ඉතිහාසයක් ඇති මිදි

කි‍්‍රස්තු පූර්ව 2400 තරම් ඈත අතීතය කරා දිව යන පලතුරක් ඇත්නම් ඒ මිදි යයි කීීවොත් නිවැරදිය. විටේසි කුලයට අයත් ඉංග‍්‍රීසියෙන් GRAPS  (ග්‍රේප්ස්) නමින් හැඳින්වෙන අතර උද්භිද විද්‍යා නාමය VITIS UINIFERA නම් වේ. 

ඔකිඩ් වගාව


More News »

add_one