කෘෂිකර්මය

දිගු ඉතිහාසයක් ඇති මිදි

කි‍්‍රස්තු පූර්ව 2400 තරම් ඈත අතීතය කරා දිව යන පලතුරක් ඇත්නම් ඒ මිදි යයි කීීවොත් නිවැරදිය. විටේසි කුලයට අයත් ඉංග‍්‍රීසියෙන් GRAPS  (ග්‍රේප්ස්) නමින් හැඳින්වෙන අතර උද්භිද විද්‍යා නාමය VITIS UINIFERA නම් වේ. 

ඔකිඩ් වගාව


ගාඩ්නියා මල් වවමු.

ගාඩ්නියා ශාකය මිහිරි සුගන්ධයකින් යුත් සුදු පැහැ පොකුරු වශයෙන් පිහිටන මල් විශේෂයකි. ක

More News »

add_one