හොඳට මතක තියෙන්න හැමදාම දොඩම් බොන්න

2015-05-25 10:03:00       812
feature-top
දිනපතා දොඩම් මිලි ලීටර් 500 ක් පානය කිරීම මගින් ඔබේ මොළය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් උත්තේජනය වන බව සමීක්ෂණයකින් ඔප්පු වී තිබෙනවා.

ඔවුන් පවසන අන්දමට මෙලෙස දිනපතා මාස දෙකක් දොඩම් පානය කිරීම මගින් මතකය, කථන හැකියාව සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වේගය කැපී පෙනෙන දියුණුවක් පෙන්වනවා.

මෙයට හේතුව ලෙස ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ දොඩම් වල ඇති ස්වභාවික ෆ්ලෙවනොයිඩ් වල ක්‍රියාකාරිත්වය බවයි.

ඉගෙනීම සහ දත්ත ගබඩා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොලයේ ඇති හිපොකැම්පස් නම් කොටස මේ ෆ්ලෙවනොයිඩ් මගින් උත්තේජනය කරනවා.

මෙහිදී මොලයේ ස්නායු වලට සිදු වන හානි අවම කරමින්, මොලයට ලේ ගමනාගමනය ඉහල නංවමින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නිසා ඔබේ මතක ශක්තිය මාස දෙකකින් 8% ප්‍රමාණයකින් ඉහල යනවා ඇති.


Wmqgd .ekSu uu mqj;am; weiqfrks

More News »