පහත රට තේ ව්‍යාප්ත කිරීමට වැඩපිළිවෙලක්

2015-06-10 09:38:00       773
feature-top
පහත රට ප්‍රදේශවල තේ වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා නව පැල ලබාදීමට තේ පර්යේෂණායතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම මෝසම් වැසි සමඟ තේ වගාවට යොමුවන්නන්ගේ පැල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහාද මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ. දැනටමත් මාතර - දෙණියාය ප්‍රදේශයේ නව තේ පැල සිටුවීම ආරම්භ කර ඇති බවද තේ පර්යේෂණායතනය පවසනවා.Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »