නව උක් ප්‍රභේද වර්ග 8 ක් හඳුන්වා දෙයි

2015-06-11 09:27:00       799
feature-top
නව උක් ප්‍රභේද වර්ග 8ක් හඳුන්වාදීමට උක් පර්යේෂණ ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා. රෝගවලට ඔරොත්තු දීම, වැඩි සීනි ප්‍රතිශතයක් සහිතවීම සහ වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට මෙමගින් හැකියාව පවතින බවයි එම ආයතනය සදහන් කළේ. හෙක්ටයාර 8000 කට ආසන්න බිම් ප්‍රමාණයක සේවකයන් විසින් දිනකට උක් ටොන් 3200 ක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදවන බවයි උක් පර්යේෂණ ආයතනය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »