මාතර - අතුරලියේ බද්ධ දොඩම් ගම්මානයක්

2015-06-12 09:22:00       751
feature-top
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුග්‍රහයෙන් මාතර - අතුරලිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බද්ධ දොඩම් ගම්මානයක් ඇති කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ වනවිට බද්ධ දොඩම් පැල 1500 ක් ලබාදෙමින් එහි මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී තවත් පැල 1500 ක් ලබාදීමට නියමිතයි.Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »