යල කන්නයේ වී ගන්නේ වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන්

2015-07-17 09:33:00       807
feature-top
යල කන්නය තුළ වී මිලදී ගැනීම ඍජුවම වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් සිදුකිරීම සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව යල කන්නයේදී කීරි සම්බා සහ අනෙකුත් සම්බා වර්ගවල වී සඳහා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 50 බැගින් ද නාඩු වර්ගයේ වී කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 45 බැගින් ද මිලදී ගනු ඇති. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල දිසාපතිවරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ ග්‍රාමීය මට්ටමේ නිලධාරින් විසින් සිදුකිරීමට නියමිත බවයි එම කැබිනට් යෝජනාවේ සඳහන්ව ඇත්තේ. ඊට අමතරව, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් වී මිලදී ගැනීම් නියමිත පරිදි සිදුකිරීම පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කමිටුවකට ද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

curtesy : Hiru news


More News »