පළතුරු පිළිබඳ සමුළුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ

2015-07-21 09:48:00       805
feature-top
නිවර්තන කලාපීය පළතුරු සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ 6 වන සමුළුව එළඹෙන අගෝස්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සමුළුව අගෝස්තු මස 3 වැනිදා සිට 6 වැනිදා කොළඹදී පැවැත්වෙන බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. නිවර්තන කලාපීය පළතුරු සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් සංඛ්‍යාව 13 ක්. මෙම සමුළුවේ අරමුණ වන්නේ ජාන සංරක්ෂණය, පර්යේෂණ කටයුතු සහ ජාතන්තර වෙළඳාම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා පහසුකම් සැළසීමයි.

curtesy : Hiru news


More News »