වී මිලදීගැනීමට මිලියන 6000 ක්

2015-07-23 10:50:00       802
feature-top
යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 6000 ක් වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඊට අදාළ අනුමැතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී හිමිව ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මෙහිදී වී මිලදී ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද තීරණය කර ඇති අතර, ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමෙන් පසුව අදාළ මුදලට ලදුපතක් ඔවුන් වෙත නිකුත් කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලයට උපදෙස් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව සෑම දිස්ති‍්‍රක්කයකින්ම වී මෙට්‍රික් ටොන් එක් ලක්ෂ 20,000 ක ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

curtesy : Hiru News


More News »