පැඟිරි කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

2017-09-25 11:11:00       549
feature-top
කබොලු රෝගය Sphaceloma forest

පත්‍ර, රිකිලි හා ගෙඩිවල අක්‍රමවත් හැඩැති කබොලු ඇති වේ.
මෙම කබොලු කහ දුඹුරු පැහැතිය.
මෙම පුල්ලි තනිව හෝ සමූහයක් ලෙස ඇතිවිය හැකිය.
ස්පර්ෂ කල විට ඒවා මතු පිට නෙරා ඇති බව දැනෙයි.
පත්‍ර හැලී යාම රිකිලි පසු මැරීම සිදු වේ.
ගෙඩිවල විකෘති වීම සිදුවන අතර ගස ඉතා දුර්වල වෙයි.
සමහර විට ශාකය මිය යා හැකිය.

රෝගී පත්‍රයක්

මර්දනය

ආසාදිත කොටස් කප්පාදු කර පුළුස්සා දැමීම
තඹ අඩංගු දිලීර නාශකයක් කොළදාව තෙමෙන සේ ඉසින්න.More News »