කරවිල

2018-03-27 11:42:00       825
feature-top
කරවිල අප රටෙහි ජනප්‍රිය එළවළුවකිග එහි පවතින ඖෂධීය ගුණ නිසා කරවිල ආහාරයට ගැනීම පිළිබදව මෑතක සිට විශේෂ උනන්දුවක් ඇති වී තිබේග

වගාවට සුදුසු ප්‍රදේශ
මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1200 පමණ උස් වු ප්‍රදේශ දක්වා මෙය සාර්ථකව වගා කළ හැකියග

බීජ අවශ්‍යතාවය
හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 6 කිග
පරතරය
මීටර් 1ග5 ං මීටර් 1 කිග
සිටුවීම
මහ - ඔක්තෝබර් - නොවැම්බර්
යල - අප්‍රේල් - මැයි
එක් වලක බීජ 3 බැගින් සෙග මීග 2 - 3 ගැඹුරින් සිටුවන්නග

මෙම බීජ අතර තරමක පරතරයක් තිබිය යුතුයග බීජ පැලවී සති 2 ගතවු පසු එක් වලක පැල 2 බැගින් ඉතිරිකර ඉතිරි පැලය ගලවා දමන්නග බීජ සිටුවීමට පෙර රැයක් ජලයේ පෙගවීමෙන් ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් වේග

මෙයට අමතරව කුඩා පොලිතීන් බදුන්වල බීජ සිටුවා සකසා ගන්නා පැල සිටුවීම ද කළ හැකියග මෙමගින් අයහපත් කාලගුණික තත්ව යටතේ බීජ සිටුවීමෙන් සිදුවිය හැකි හානි වලකීග

වැල් පුහුණු කිරීම
බීජ සිටුවා සති 3 පමණ ගතවූ පසුව මීටර් 2 පමණ උස ශක්තිමත් මැස්සක් :පන්දලමක්- වෙත වැල් යොමු කරන්නග පන්දලමට පහළින් වැලෙහි හටගන්නා පාර්ශ්වික අංකුර කපා දමන්නග

වල් පැලෑටි පාලනය
පැල කුඩා කාලයේදී වලවල් අසල වල් පැල උදුරා දමන්නග වගාවේ පසු කාලයේදී මුල්වලට හානි නොවන පරිදි වල් පැල උදළුගා ඉවත් කරන්නග

ජල සම්පාදනය
වගාවට ප්‍රමාණවත්වන පරිදි පසෙහි තෙතමනය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ජල සම්පාදනය කරන්නග පසෙහි අනවශ්‍ය පරිදි ජලය එක්රැස්වීම වගාවට අහිතකරයග වියළි කාලවලදී වැල් අවට වසුනක් යෙදීමෙන් පස ඉක්මණින් වියළී යාම වලකීග

කෘමි පාලනය
ඉල් මැස්සා
කරලේ වර්ධනයේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙම හානිය ඇතිවිය හැකියග පළතුරු මැස්සාගේ කීටයින් කරවිල කරල තුළ සිදුකරන හානිය නිසා කරල් කුණු වී වැටී යයිග
පාලනය
වැල් අවට පොළව රේක්කයකින් ඇවිස්සීමෙන් පිළා අවස්ථාව විනාශ වේග හානි වු කරල් වගාවෙන් ඉවත්කර විනාශකර දමන්නග තුනී පොලිතීනයකින් හෝ ඝනකම කඩදාසියකින් කුඩා අවස්ථාවේ සිට කරල් ආවරණය කරන්නග

ඇතුලත උෂෟණත්වය වැඩ් වී කරලට හානිවීම වලකා ගැනීම සදහා ආවරණය කිරීමට යෙදාගන්නා පොලිතීනයේ හෝ කඩදාසියෙහි පහළ කෙළවර විවෘතව තබන්නග

මෙම හානිය පාලනය කිරීම සදහා කෘමි නාශකයක් යොදන්නේ නම් ෆෙන්තියෝන් 50 ්‍ර ඊසී හෙක්ටයාරයකට මිලි ලීටර් 1050 - 1400 ක් මල් හටගන්නා අවස්ථාවේ සිට යෙදන්නග ජලය සමග කෘම් නාශක කලවම්කර යොදා ගන්නා මිශ්‍රණයේ සෑම ලීටරයකටම සීනි ග්‍රෑම් 25 ක්ද කළවම් කරන්නග මෙම කෘමිනාශක යෙදා දින 14 ගතවන තෙක් අස්වනු නෙලීම නොකරන්නග

ගඩු මැස්සා
මෙම කෘමියාගේ කීටයා කරවිල වැල තුල සිට සිදුකරන හානිය නිසා එහි වැඩීම බාලවී කුරු වේග කීටයා හානිකරන ස්ථානයෙහි වැල ප්‍රවේශමෙන් දෙකට පලා කීටයා ඉවත් කරන්නග හානිය දරුණු වේයැයි තීරණය කළහොත් කාබරිල් 85්‍ර කෘමි නාශකයෙන් ග්‍රෑම් 4ග5 ජලය ලීටරයක බැගින් මිශ්‍රකර වගාවට යොදන්නග

රෝග පාලනය
යටිපුස් රෝගය
පත්‍ර මත කහ පැහැති කෝණාකාර පුල්ලි හටගනීග මෙම පුල්ලි පසුව දුඹුරු පැහැ වේග අළු - සුදු පැහැති දිලීර බීජාණු පත්‍රයේ යටි පැත්තේ හටගනීග නිර්දේශත දිලීර නාශකයක් මේ සදහා යොදන්නග

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය
කොළ හා කහ පැහැති විච්ත්‍රයක් පත්‍ර මත ඇති වේග රෝගී පත්‍ර විකෘති වේග වැල්වල වර්ධනය බාල වේග රෝගී වැල් දුටු විගස ගලවා විනාශ කරන්නග

අස්වැන්න නෙලීම
හොදින් වැඩී මෝරා ඇති අවස්ථාවේ කරල් නෙලාගන්නග වගාවට දින 60 - 75 වු විට පළමු අස්වැන්න ලැබේග ඉන්පසු දින 4 පමණ වරක් බැගින් අස්වනු වාර 10 - 14 පමණ ලබාගත හැකියග

අස්වැන්න
හෙක්ටයාරයකට ටොන් 20 පමණ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකියග කරල්වලට හානි නොවන පරිදි අසුරා වෙළදපලට යවන්න


More News »