පෙයාස් වගාවට අතහිත

2018-11-16 10:28:00       815
feature-top
පෙයාස් වගාවේ නියුතු ගොවීන් හා අළුතින් පෙයාස් වගාව ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත වගාකරුවන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පවත්වා තිබේ.

ඊයේ(14) පැවති මෙම වැඩසටහනින් ගොවීන්ට නව තාක්ෂණික දැනුම හා සාර්ථකව අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිවන ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දී ඇත.

මෙය වැලිමඩ සමෘද්ධි බැංකු සමිති ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වා තිබේ.

මෙම වැඩසටහන සඳහා සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.පී.විජයබණ්ඩාර මහතාගේ සහ වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වැලිමඩ සමෘද්ධි බැංකු සමිති කළමණාකාරිනි ලක්ෂ්මි ශ්‍රී කාන්තා මහත්මියගේ මුලිකත්වයෙන් ව්‍යාපෘති අංශය විසින් මෙය සංවිධානය කර තිබිණි.

වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රේන්දපොල, බොරගස්,පාදිනාවෙල, සිල්මියාපුර, අලකොලගාල ආදී ප්‍රදේශවල පෙයාස් වගාව සඳහා උචිත දේශගුණයක් පවතින් අතර, මෙම ප්‍රදේශවල බොහෝ දෙනා පෙයාස් වගාව මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබේ.

කහගොල්ල හා රහංගල කෘෂි පර්යේෂණ ආයතනවල නිලධාරීන් විසින් මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවා තිබේ.

ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පෙයාස් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයෙන් පෙයාස් වගාවක් නඩත්තු කරන ආකාරය න්‍යායාත්මකව හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරම් ආශ්‍රෙයන් වගාකරුවන්ට දැනුම් දී ඇති අතර, ඉතා ඉහළ අස්වැන්නක් ලැබිය හැකි හා රසයෙන් වැඩි පෙයාස් ප්‍රභේද පිළිබඳව ද ගොවීන්ට දැනුම් ලබා දී තිබේ.උපුටා ගැනීම ලක්බිම පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »